2019 - 2023 STRATEJİK PLAN DÖNEMİ DIŞ PAYDAŞ ANKETİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2019-2023 stratejik plan hazırlama kapsamında kurumumuzla işbirliği yapan tüm paydaşlarımıza görüş, öneri ve beklentilerini belirtmeleri amacıyla bu formu göndermekteyiz. Verdiğiniz bilgiler kurumumuzun stratejik planlama hazırlamasına katkı sağlayacaktır.


1) Görev Yeriniz: Görev yapmakta olduğunuz kurum türünü seçiniz. Aşağıda yer alan kurum türleri arasında çalıştığınız kurum yer almıyorsa `Diğer` seçeneğini işaretleyiniz.
 

2) Çalışmalarınızda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün en çok irtibatta olduğunuz birimleri hangileridir? En fazla 3 birim işaretleyiniz.







3) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çalışmalarından en çok memnun olduğunuz birimleri hangileridir? En fazla 3 birim işaretleyiniz.







4) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile kurumunuz çalışmalarında yetki çakışması yaşandığını düşünüyor musunuz?
***Cevabınız `EVET` ise nasıl ve ne şekilde yetki çakışması yaşandığını kısaca belirtiniz.
 

5) Çalışmalarınızda en çok ilişkili olduğunuz İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün faaliyet alanları hangileridir? En fazla 3 faaliyet işaretleyiniz.





















6) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen faaliyetlerden en çok sorunlu olduğunu düşündüğünüz alan veya alanlar hangileridir? En fazla 3 faaliyet işaretleyiniz.





















7) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen faaliyetlerden en çok memnun olduğunuz alan veya alanlar nelerdir? En fazla 3 faaliyet işaretleyiniz.





















8) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün önümüzdeki 5 yıl içerisinde hangi alanlara daha çok yönelmesini arzu edersiniz? En fazla 3 faaliyet işaretleyiniz.





















9) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün faaliyetlerine ilişkin memnuniyet derecenizi belirtiniz. (1-en az, 5-en fazla)

10) Eklemek istediğiniz diğer hususlar, görüş ve önerileriniz: 2019 - 2023 Stratejik Planı sürecinde müdürlüğümüze katkısının olacağını düşündüğünüz konuları kısaca belirtiniz.