2019 - 2023 STRATEJİK PLAN DÖNEMİ İÇ PAYDAŞ ANKETİ

2019 - 2023 Stratejik Plan hazırlama sürecinde mevcut durumun ortaya konması, eğitim-öğretimde kalitenin üst seviyelere çıkarılmasında ve belirlenen hedeflere ulaşmasında görüş ve önerileriniz müdürlüğümüz için oldukça önemlidir.  Görüşlerin çeşitlilik sağlaması ve tüm faaliyet alanlarımızı kapsaması adına kurumlarımız bünyesinde yönetici, öğretmen, memur, yardımcı ve destek personellerinin öneri ve görüşleri alınacaktır.

Aşağıda yer alan " İç Paydaş Anketi" sorularını:

  • Okullardan en az bir yönetici, 10 öğretmene kadar bir öğretmen,  sonrası içinse her 10 öğretmen için bir öğretmen sayısı kadar anket doldurulması gerekmektedir. Örneğin bir okulda 30 öğretmen kadrosu bulunuyorsa o okulumuzdan 3 öğretmen, 45 öğretmen kadrosu bulunuyorsa 40'ın üstü sayıya ulaştığı için 5 öğretmen anketi dolduracaktır.  Öğretmen ve yönetici dışında okullarımızda varsa memur ve destek personellerinden en az bir personelin anketi doldurması gerekmektedir. Okulumuzda memur yada yardımcı personel bulunmaması durumunda sadece öğretmen ve yönetici bilgi girişi sağlanmalıdır. 
  • Rehberlik Araştırma Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Öğretmenevi Akşam Sanat Okulları statüsündeki kurumlarımızdan en az bir yönetici ve bir personelin (öğretmen, memur, yardımcı personel vb. ) doldurması gerekmektedir.
  • İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde İlçe Milli Eğitim müdürünün belirleyeceği birim şube fark etmeksizin en az bir yönetici, varsa bir şef ve bir memurun doldurması gerekmektedir. İlçe Milli Eğitim müdürlüğü bünyesinde şef görevinde personel bulunmaması durumunda 2 memurun doldurması gerekmektedir. 
  • Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü merkez binasında Strateji Şube Müdürlüğünce belirlenecek en az 3 yönetici, 2 şef, 2 memur ve 2 destek personelinin iç paydaş anketini doldurması gerekmektedir. 
  • Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 3 müfettişin anketi doldurması müdürlüğümüzün planlama sürecine katkı sunacaktır.

2019 - 2023 dönemi stratejik planınn mevcut durum analizin yapılması, geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesi ve planlanan tarihte planın  yayınlanması için iç paydaş anketinin en geç 15 Ekim 2018 Pazartesi mesai bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir. 


1) Kurumunuzun/Kuruluşunuzun Türü: Kurum türünü seçiniz.
 

2) Kurumdaki Göreviniz:
 

3) Cinsiyetiniz:

4) Meslekte çalışma süreniz:

5) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ilgili bilgileri genellikle hangi şekilde edinirsiniz?


6) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün faaliyetlerini ve hizmetlerini değerlendirmeniz gerektiğinde sizin için en önemli olandan başlayarak 1 en önemli olanı belirtmek üzere, 1`den 5`e doğru sıralayınız. Her bir kutucukta yapmış olduğunuz seçim öncelik sırasını ifade eder.
 
İlk Seçiminiz:
 
İkinci Seçiminiz:
 
Üçüncü Seçiminiz:
 
Dördüncü Seçiminiz:
 
Beşinci Seçiminiz:
 

7) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün faaliyet ve hizmetleri sizin beklentilerinizi karşılama düzeyine göre 5 üzerinden kaç puan verirsiniz? 5 puan en yüksek, 1 puan en düşük

8) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü hizmet ve faaliyetler düşünüldüğünde aşağıdaki özelliklerin müdürlüğümüz açısından ne kadar uygun olduğunu belirtiniz.
Kesinlikle UygunUygunKararsızımUygun DeğilKesinlikle Uygun Değil
Bilime Saygılı
Doğaya/Çevreye Saygılı
Güvenilir
Hizmet ve Paydaş Odaklı
Ülke Problemlerine Çözüm Üreten
Ulusal Stratejilere Odaklı
Yenilikçi/Yaratıcı
Yetkin
Hesap Verebilir
Kaliteli
Çalışkan
Dinamik ve Esnek
Çözüme Odaklı/Yapıcı
Şeffaf
İşbirliğine Açık/Katılımcı
Erişilebilir

9) Lütfen aşağıdaki ölçeğe göre İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün birimlerine ilişkin memnuniyet düzeyinizi işaretleyiniz.
Çok MemnunumMemnunumOrta Düzeyde MemnunumMemnun DeğilimHiç Memnun DeğilimFikrim Yok
İl Milli Eğitim Özel Kalem Müdürlüğü
Temel Eğitim Şubesi
Din Öğretim Şubesi
Ortaöğretim Şubesi
Özel Öğretim Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Strateji Geliştirme Şubesi
İnşaat Emlak Şubesi
İnsan Kaynakları Şubesi
Destek Hizmetleri Şubesi
Özel Eğitim Ve Rehberlik Şubesi
Bilgi İşlem Ve Eğitim Teknolojileri Şubesi
Ar-Ge Birimi
İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
Ölçme Değerlendirme Birimi

10) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başarılı/güçlü bulduğunuz yönlerini, 1 en güçlü olanı belirtmek üzere, 1'den 5'e doğru sıralayınız. Her bir kutucukta yapmış olduğunuz seçim öncelik sırasını ifade eder.
 
İlk Seçiminiz
 
İkinci Seçiminiz
 
Üçüncü Seçiminiz
 
Dördüncü Seçiminiz
 
Beşinci Seçiminiz
 

11) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başarısız/zayıf/geliştirilmesi gereken yönlerinden, 1 en zayıf olanı belirtmek üzere, 1'den 5'e doğru sıralayınız. Her bir kutucukta yapmış olduğunuz seçim öncelik sırasını ifade eder.
 
İlk Seçiminiz;
 
İkinci Seçiminiz;
 
Üçüncü Seçiminiz;
 
Dördüncü Seçiminiz;
 
Beşinci Seçiminiz;
 
Yukarıdaki seçenekler dışında farklı olarak belirtmek istediğiniz görüşlerinizi aşağıdaki kutuya yazabilirsiniz:
 

12) Milli Eğitim Müdürlüğümüzün faaliyet ve hizmetleri düşünüldüğünde fırsata dönüştürülebilecek alanları nelerdir?
 

13) Milli Eğitim Müdürlüğümüzün gelişimini tehdit eden unsurlar sizce nelerdir?
 

14) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün gelecekte daha fazla önem vermesi gerektiğine inandığınız hizmet / faaliyet alanları sizce neler olmalıdır?
 

15) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze misyon ve vizyon belirlerken dayanak noktası oluşturacak "Temel Değerler" sizce neler olmalıdır?
 

16) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bir vizyon belirleyecek olsaydınız nasıl bir vizyon cümlesi yazardınız?
 

17) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü Politik açıdan etkileyen/etkileyebilecek etkenlerden, 1 en zayıf olanı belirtmek üzere, 1'den 5'e doğru sıralayınız.
 
İlk Önceliğiniz:
 
İkinci Önceliğiniz:
 
Üçüncü Önceliğiniz:
 
Dördüncü Önceliğiniz:
 
Beşinci Önceliğiniz
 

18) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü Ekonomik açıdan etkileyen/etkileyebilecek etkenlerden, 1 en zayıf olanı belirtmek üzere, 1'den 5'e doğru sıralayınız.
 
Birinci Seçiminiz,
 
İkinci Seçiminiz,
 
Üçüncü Seçiminiz,
 
Dördüncü Seçiminiz,
 
Beşinci Seçiminiz,
 

19) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü Sosyo-kültürel açıdan etkileyen/etkileyebilecek etkenlerden, 1 en zayıf olanı belirtmek üzere, 1'den 5'e doğru sıralayınız.
 
İlk Seçenek:
 
İkinci Seçenek:
 
Üçüncü Seçenek
 
Dördüncü Seçenek:
 
Beşinci Seçenek:
 

20) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü teknolojik açıdan etkileyen/etkileyebilecek etkenlerden, 1 en zayıf olanı belirtmek üzere, 1'den 5'e doğru sıralayınız.
 
1. Seçim:
 
2. Seçim:
 
3. Seçim:
 
4. Seçim:
 
5. Seçim:
 

21) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü çevresel ve ekolojik açıdan etkileyen/etkileyebilecek etkenlerden, 1 en zayıf olanı belirtmek üzere, 1'den 5'e doğru sıralayınız.
 
İlk Önceliğiniz;
 
İkinci Önceliğiniz;
 
Üçüncü Önceliğiniz;
 
Dördüncü Önceliğiniz;
 
Beşinci Önceliğiniz;
 

22) Genel olarak baktığınızda, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden memnuniyet düzeyine 5 üzerinden kaç puan verirsiniz? 5 puan: En yüksek, 1 puan: En düşük

23) İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hizmetlerine ilişkin beklentilerinizi belirtiniz?
 

24) Belirtmek istediğiniz duygu ve düşüncelerinizi ya da önerilerinizi yazınız.